UVC Servis

Naše společnost se zabývá sterilizační technologií využívající UVC záření, dodávkou a vývojem UV technologie. Vyrábíme a dodáváme germicidní lampy a speciální sterilizační jednotky pro průmyslové a vodohospodářské aplikace. Zajišťujeme kompletní servis pro naše zákazníky z oborů jako je zdravotnictví, farmacie, vodohospodářství, potravinářství i pro běžné uživatele z řad občanů.

Zdravotnictví

Ve zdravotnictví má sterilizace UVC zářením velké uplatnění především v podobě klasických germicidních lamp. Lze je používat prakticky všude s menší či větší variací: počtu, umístění, způsobu zapojení a naprogramování jejich spouštěcí doby.

Dalším uplatněním jsou sterilizátory drobných pomůcek, průtočné filtry pro kapaliny a plyny. Kontinuální sterilizace vzduchu.

Poskytujeme slevy pro zdravotnická zařízení!

Varování: Častou chybou je neodborná montáž a údržba. V mnoha případech se germicidní zářiče instalují na nevhodná místa, v kombinaci s nepravidelnou údržbou je výsledkem snížení účinnosti sterilizačního procesu až o 60%, než je možné dosáhnout. V případě používání starých výbojek je ozařování naprosto neefektivní.

Zajistíme pro Vás:

  • Vytipování vhodného zařízení
  • Odbornou montáž
  • Pravidelná měření intenzity UVC záření
  • Vystavení měřícího protokolu
  • Stanovení doby potřebné pro sterilizaci prostor
  • Kontrolu funkčnosti germicidních lamp
  • Minimalizaci zastíněných míst
  • Pravidelnou údržbu a prevenci proti poruše
  • Automatizaci provozu germicidních lamp

Plně automatické zapojení zajišťuje sterilizaci vždy v nepřítomnosti osob, vhodné pro filtry operačních sálů.

Neváhejte nás kontaktovat.

www.germicidni.cz

© 2021 Jana Bílková UVC Servis s.r.o. všechna práva vyhrazena.